16 листопада 2018, 09:54
останні оновлення: 23 вересня 2020

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу з питань внутрішньої політики Волинської обласної державної адміністрації на час відсутності основного працівника

 

                                                                                        

                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                             наказом в.о. начальника відділу

                                                                                                                                                          з питань внутрішньої політики

                                                                                                                                                              обласної державної адміністрації

                                                                                                                                                             15 листопада 2018 року №  48-ос

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби

категорії «В» – головного спеціаліста відділу з питань внутрішньої  політики Волинської обласної державної адміністрації на час відсутності основного працівника 

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

          Перевіряє відповідність законодавству проектів наказів та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівнику відділу.

          Вносить пропозиції щодо подання нормативних актів до Головного управління юстиції у Волинській області для державної реєстрації.

           Розглядає проекти нормативних актів, які надійшли для погодження з питань, що належать до компетенції відділу.

          Оперативно доводить до відома інформацію про зміну в нормативних актах і нові акти, роз’яснення Вищого господарського суду та Пленуму Верховного Суду України.

          Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, інвентаризацій, дає правові висновки за результатами правопорушень.

          Представляє в установленому порядку інтереси відділу в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

          Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками відділу.

Готує експрес-інформації про події громадського та політичного життя в районах та містах, діяльність громадських організацій та політичних партій, у т.ч. заходів та акцій, що проходять з їх ініціативи.

За результатами аналізу та оцінки суспільно-політичної ситуації в області готує щоденні аналітичні довідки для інформування Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України.

Забезпечує підготовку тижневих аналітичних довідок про стан суспільно-політичної ситуації, діяльність суб’єктів громадсько-політичного життя і місцевих органів влади в регіоні для подання Адміністрації Президента України.

Організовує вивчення громадської думки та проведення соціологічних досліджень з найбільш актуальних питань в регіоні. Здійснює короткостроковий прогноз громадсько-політичних настроїв населення та суспільно-політичної ситуації на основі аналітичних матеріалів.

Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції.

Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам обласної державної адміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в регіоні.

Готує плани роботи відділу.        

Здійснює моніторинг ЗМІ (друкованих видань).

Відповідає за питання запобігання та виявлення корупції у відділі.         

Умови оплати праці

        посадовий оклад – 4800 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – надбавка за інтенсивність праці, премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

         на час відсутності основного працівника

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються  заборони, визначені частиною третьою або   четвертою   статті   1   Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

 

         Документи приймаються до 17 год 15 хв

03 грудня 2018 року, Київський м-н, 9, м. Луцьк, 43027  каб. 407

Місце, час  та дата проведення конкурсу

43024, Волинська обл., м. Луцьк, проспект Відродження, 24
05 грудня 2018 року о 10 год

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

       Вознюк Вікторія Андронівна

       (0332) 778 244

       v.voznuk@voladm.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

      вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра, бакалавра галузі знань право за спеціальністю право  

2

Досвід роботи

       не потребує

3

Володіння державною мовою

        вільне володіння державною мовою

            Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа)

        середній рівень досвідченого користувача; вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),  офісну техніку; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2

Необхідні ділові якості

 

     Виваженість, здатність концентруватись на деталях,  стресостійкість, оперативність .

3

Необхідні особистісні якості

     Порядність, чесність, дисциплінованість,  відповідальність

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України,

2) Закон України «Про державну службу»,

3) Закон України «Про запобігання корупції»,

 4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»  

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 1)      Закон України «Про політичні партії в Україні»2)      Закон України  «Про громадські об’єднання» 3)      Закон України  «Про поховання та похоронну справу»4)  Закон України  «Про закордонних українців»

 5)   Закон України  «Про звернення громадян»,

 7)   Закон України  «Про доступ до публічної інформації»