16 листопада 2018, 09:55
останні оновлення: 23 вересня 2020

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – спеціаліста-бухгалтера відділу з питань внутрішньої політики Волинської обласної державної адміністрації

 

                                                                                       

                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                               наказом в.о. начальника відділу

                                                                                                                                                                                 з питань внутрішньої політики    

                                                                                                                                                                                      обласної державної адміністрації      

                                                                                                                                                                                              15 листопада 2018 року  № 48-ос                

                                                                                                                                                                                                  

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «В» – спеціаліста-бухгалтера відділу з питань внутрішньої політики Волинської обласної державної адміністрації  

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

  забезпечує ведення бухгалтерського обліку та звітності за бюджетними коштами відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

  складає бюджетні запити, розрахунки, розписи, кошторис доходів та видатків, штатних розписів та додатків;

  сприяє забезпеченню дотримання законодавства щодо правильності проведення розрахунків при здійсненні оплати за товари, виконані роботи та надані послуги згідно з укладеними договорами та здійснення виплат коштів згідно з цільовими програмами;

  здійснює контроль за поступленням коштів із бюджету і правильним їх використанням, відповідальністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням;

  укладає та реєструє договори про надання послуг та виконання робіт, із дотриманням вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів;

  нараховує заробітну плату та інші виплати працівникам відділу інформаційної політики відповідно до наказів начальника відділу та розпорядчих документів, утримання і нарахування внесків до пенсійного фонду, утримання податку з доходів громадян згідно чинного законодавства;

  складає та подає у встановлені терміни зведену документацію, довідки, місячні, квартальні та річні звіти до пенсійного фонду, фонду соціального страхування та державної податкової служби в області щодо нарахування та сплати податків, які утримуються з доходів працівників відділу;

   здійснює необхідну роботу з проведення і документального оформлення інвентаризації матеріальних цінностей і розрахунків;

   формує документи у справи, відповідно до затвердженої номенклатури справ, здійснення роботи з обліку та збереження закінчених справ;

    здійснює запис господарських операцій та документів у день їхнього проведення до бази даних комп’ютерної автоматизованої бухгалтерської системи на постійній основі;

готує нормативно-правові документи щодо економічної співпраці зі ЗМІ, інформаційними агентствами та підприємствами, які надають інформаційні послуги задля інформування громади краю про соціально-економічні та суспільно-політичні процеси;

  за дорученням керівника долучається до виконання заходів, передбачених обласними цільовими програмами, головними виконавцями або співвиконавцями яких є;

  готує проекти відповідей на усні та письмові запити на інформацію засобів масової інформації, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, що стосуються економічної та бюджетної діяльності     

Умови оплати праці

          посадовий оклад – 3600 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – надбавка за інтенсивність праці, премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

         безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються  заборони, визначені частиною третьою або   четвертою   статті   1   Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

 

         Документи приймаються до 17 год 15 хв

03 грудня  2018 року, Київський м-н, 9, м. Луцьк, 43027

 каб. 407

Місце, час  та дата проведення конкурсу

43024, Волинська обл., м. Луцьк, проспект Відродження, 24    05 грудня 2018 року о 10 год

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

       Вознюк Вікторія Андронівна

       (0332) 778 244

       v.voznuk@voladm.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

       вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра, бакалавра в галузі знань управління та адміністрування за спеціальністю облік і оподаткування, фінанси

2

Досвід роботи

       не потребує

3

Володіння державною мовою

        вільне володіння державною мовою

            Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа)

        середній рівень досвідченого користувача; вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), офісну техніку; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2

Необхідні ділові якості

 

1)      аналітичні здібності,

2)      стресостійкість

3)      уміння аргументовано доводити власну точку зору.

3

Необхідні особистісні якості

1)      дисциплінованість,

2)      відповідальність

    3)  еомунікабельність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України,

2) Закон України «Про державну службу»,

3) Закон України «Про запобігання корупції»,

 4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»  

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 1)      Бюджетний кодекс України,2)      Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,3)      Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», 4)       Кодекс законів про працю України.