03 вересня 2019, 09:41
останні оновлення: 01 лютого 2024

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста - бухгалтера сектору бухгалтерського обліку та звітності

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює: організацію бухгалтерського обліку та контроль за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням майна; розробку перспективного та поточного планування витрат кошторису по спеціальному фонду держбюджету на утримання управління та складання розрахунків до їх розподілу по КЕКВ; дотримання в управлінні єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, збереження власності, здійснення використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, дотримання граничної чисельності працівників, фонду оплати праці; складання та подачу  фінансової звітності у ГУДКСУ, ОДПІ ГУ ДФС, Фонду соціального страхування України, департаменту фінансів облдержадміністрації тощо; контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, веде книгу «Журнал-головну» та книгу аналітичного обліку фактичних витрат по всіх КЕКВ; оформлення матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестач, крадіжки і псування активів управління; неухильне виконання іншими службами та працівниками управління правомірних вимог щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, що пов’язані з їх рухом. Виконує інші доручення, вказівки керівництва управління. Зобов’язаний чітко контролювати: дотримання встановлених правил оформлення оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей; правильність витрат фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, чітке дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни; дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, розрахунків та платіжних зобов'язань; утримання у встановлені терміни дебіторської та погашення кредиторської заборгованості;  законність списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості і інше. Документи, які є основою для прийняття та видачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також платіжні доручення підписуються начальником управління та завідувачем сектору - головним бухгалтером. Головний спеціаліст-бухгалтер зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5110 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – надбавка за інтенсивність праці, премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються  заборони, визначені частиною третьою або   четвертою   статті   1   Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 17 год  15 хв

19 вересня 2019 року, за адресою:

Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027  кабінет 829

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

43024, Волинська обл., м. Луцьк,

проспект Відродження, 24

24 вересня 2019 року о 10 год

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фесик Тетяна Миколаївна

(0332) 740132, 778228

eco@voleco.voladm.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа

середній рівень досвідченого користувача; вміння використовувати комп’ютерне обладнання та працювати з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Парус, 1С, система «Клієнт – Банк», Зарплатний проект, Zvitv.exe, PM.exe, Meregam.exe

2

Необхідні ділові якості

 

Вміння якісно виконувати поставлені завдання та досягнення кінцевих результатів, працювати в команді, здатність приймати зміни та змінюватись

3

Необхідні особистісні якості

Уважність до деталей, відповідальність, ініціативність, креативність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: 
Конституції України
Закону України “Про державну службу”; 
Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закону України Про індексацію грошових доходів населення”; Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України»;

Податкового кодексу України.