08 вересня 2023, 14:03
останні оновлення: 19 жовтня 2023

Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Ковельського фахового медичного коледжу Волинської обласної ради

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.

Для участі в конкурсі  необхідно подати такі документи:

- заяву про участь у конкурсі на ім’я уповноваженого органу управління, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також у заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу;

- автобіографіюта резюме;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 × 4 сантиметри;

- копію паспорта громадянина України або ID– картки,засвідчену претендентом;

- копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи;

- копії документів про вищу освіту;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

- довідку про наявність або відсутність судимості;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

- копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я уповноваженого органу управління, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;

-  проєкт стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально. Термін подачі заяв 60 днів від дня опублікування оголошення.

 

Документи подавати  за адресою: вул. Степана Бандери, 5, м. Луцьк.

Телефон для довідок: (0332) 243 559