17 липня 2018, 12:22
останні оновлення: 07 травня 2024

Законодавство

Перелік нормативно-правових документів, що регулюють процедуру ОВД:

 

- Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2059-19

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/989-2017-%D0%BF

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року №1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1026-2017-%D0%BF

 

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації