Підзаконні нормативно-правові акти

Наказ Мінприроди від 29.12.2018 № 465 «Зміни до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування»
Наказ Мінприроди від 10.08.2018 № 296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування»
Наказ Мінприроди від 26.05.1999 №116 "Про затвердження Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення"
Наказ Мінприроди від 17.02.1999 № 41 "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання"
Наказ Мінприроди від 14.01.1999 № 12 "Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів"
Розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг"
Постанова КМУ від 18.02.2016 № 118 "Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми"
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 № 108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців""
Постанова КМУ від 13.03.2002 р.№ 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи»