Підзаконні нормативно-правові акти

Постанова КМУ від 13.12.2017 № 1026"Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру
Постанова КМУ від 16 грудня 2020 року №1272 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення"
Указ Президента України від 10.09.2019 №679/2019"Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"
Наказ Міндовкілля України від 14.09.2020 № 140 "Про затвердження Переліку видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Волинської області"
Наказ Міндовкілля України від 03.09.2020 № 117 " Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля"
Наказ Міндовкілля України від 06.08.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"
Постанова КМУ від 27.07.1995 № 555 "Про затвердження Санітарних правил в лісах України"
Наказ Міндовкілля України від 28.10.2022 № 454 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища"
Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування