Підзаконні нормативно-правові акти

Постанова КМУ від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів
Постанова КМУ від 28.11.2011 № 163 "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів"
Постанова КМУ від 28.12.2001 № 1780 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел"
Постанова КМУ від 13.12.2001 №1655 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря"
Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України
Методичні рекомендації щодо розроблення проектів створення природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду України