Підзаконні нормативно-правові акти

Постанова КМУ від 10.08.1992 № 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення"
Указ Президента України №381/2017 "Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного фонду"
Постанова КМУ від 07.05.1998 № 634 "Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища"
Постанова КМУ від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів"
Постанова КМУ від 03.08.1998 № 1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів"
Постанова КМУ від 07.11.2012 № 1030 "Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)"
Постанова КМУ від 24.07.2013 № 541 "Про затвердження такс для обчислення розмірів шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд"
Постанова КМУ від 13.12.2017 № 989"Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля"
Постанова КМУ від 13.12.2017 № 1010"Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів,які не підлягають оцінці впливу на довкілля"